LAGER ONDERWIJS

Groeplessen voor het lager onderwijs

Tijdens het schooljaar organiseert Prisma gemeenschapscentrum voor leerlingen van het lager onderwijs. Studiebegeleiding houdt in dat er tijdens de lessen zowel aandacht wordt besteed aan hun huistaken als aan hun werkpunten.

Lestijden
De lessen starten telkens om 17h30 uur en eindigen om 19h30. Elk kind zal twee keer per week kunnen genieten van deze lessen. Men kan een keuze maken tussen maandag en woensdag of op dinsdag en donderdag.

Groepsindeling
De leerlingen worden gegroepeerd per leerjaar. In elke klasje zal een maximum van zes leerlingen zitten. Dit is een bewuste keuze om de begeleider de ruimte te geven om voor elke leerling een individueel traject uit te stippelen.

Praktisch
Het eerste uur wordt de nadruk gelegd op het afwerken van de huistaken. Nadat de huistaken zijn afgewerkt, wordt er grondig gewerkt aan de werkpunten van elk kind. We spreken van een individueel trajectbegeleiding omdat we elk kind afzonderlijk speciefiek naar de noden. Om na te gaan welke werkpunten het kind heeft maken we gebruik een communicatieboekje dat elk kind ontvangt. Dit is ookwel gekend als het heen en weer boekje dat logopedisten toepassen. Dit dient als communicatiemiddel en om het contact tussen de begeleider en de schoolleerkracht te optimaiseren. Uiteraard vinden wij het ook van belang dat ouders ook van deze communicatie op de hoogte blijven. Op deze manier kunnen onze begeleiders, de leerkrachten en de ouders in samenwerking doelgericht aan de slag met de werkpunten van het kind.

Inschrijvingen
Om zeker te zijn van een plekje raden wij steeds aan om zo vroeg mogelijk een inschrijving te doen. Op deze manier verminder je het risico dat het kind op een wachtlijst terecht komt.

Voor een inschrijving dien je tijdens de openingsuren langs te komen. Geraak je er niet tijdens de openingsuren?

Dan kan je steeds je kind(eren) online inschrijven waarna we je uitnodigen voor een gesprek. Hier klikken voor een inschrijving.

Start studiebegeleiding: tweede week van september (4

Einde studiebegeleiding: tweede week van juni

Kostprijs: €5 /uur

Dagen Totaal uren/jaar aantal groep Kostprijs/uur inschrijvingsgeld
Ma-Woe 134 5 5 Euro 50 €
Di-Do 132 5 5 Euro 50 €Lager Onderwijs Inschrijvingsformulier