PEDAGOGISCH PROJECT

Educatie betekent bij ons;

Motivatie

• Huiswerkbegeleiding en vakbegeleiding: We bieden de leerlingen een motiverende en beschutte studieomgeving. Na schooltijd komen de leerlingen naar ons studiebegeleidingcentrum.

Stimulatie

• Taalstimulering: Naast studiebegeleiding worden de leerlingen gestimuleerd om enkel en alleen de Nederlands taal te gebruiken. Lezen en spreken voor de klas is hierbij ook een belangrijk steunpunt. Onze studiebegeleiding besteedt zeer veel aandacht aan structuur en geloof in eigen kunnen.

Evaluatie

• Rapportopvolging: Als derde belangrijke punt bestaat er het rapportopvolgsysteem. De schoolrapporten van de leerlingen worden door hun begeleiders opgevolgd. De bevindingen uit het rapport worden teruggekoppeld aan de ouders en indien nodig aan de school. Als er moet bijgewerkt worden, zoekt de begeleider samen met de leerling naar een oplossing. Bijlessen zijn hierbij een belangrijk steunpunt.

Participatie

• Ouderparticipatie: Ouderparticipatie is een belangrijk gegeven in de verdere uitbouw van Meridiaan. Ouders worden ingelicht over opvoedingsmethoden en over het Vlaamse onderwijssysteem. Via diverse huisbezoeken, seminaries en conferenties proberen we de ouders efficiënt te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen.

Communicatie

• Schoolcommunicatie: Onze leerkrachten vinden het contact met de leerkrachten van het regulier onderwijs erg belangrijk. Daarom maken zij gebruik van een communicatieboekje voor het uitwisselen van informatie en het opsommen van eventuele aandachtspunten. Op deze manier werken we als remedial teacher voor de scholen.