VISIE - MISIE


Visie
Educare wil een blijvende bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren. Dit komt tot stand door middel van kennisoverdracht en talentontwikkeling. Achterstanden kunnen worden weggewerkt door de juiste begeleiding. Zo krijgt elk kind de mogelijkheid zijn volle potentieel te ontdekken en zoveel mogelijk te benutten. De ontwikkeling van kinderen wordt zo breed mogelijk gestimuleerd.

Missie
“De jeugd heeft de toekomst!” Dit oude gezegde geldt nog steeds. Bij Educare geloven we dat het belangrijk is om te investeren in de toekomst en dus in onze kinderen. Dit doen we door het begeleiden en ondersteunen van kinderen op intellectueel en emotioneel gebied, bijvoorbeeld door (bij)lessen, privélessen,studiebegeleiding,leren leren te organiseren. Om een kind al zijn talenten te laten ontdekken en hem te helpen zich te ontwikkelen zouden we dit proces op jonge leeftijd moeten stimuleren. We doen dit door het aanbieden van onderwijs en begeleiding. Dit zijn dan ook de fundamenten waar Educare op bouwt. Educare legt dus vooral de nadruk op zelfontwikkeling van leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen.